Tạo ứng dụng iPhone đầu tiên trên iOS

Ở bài trước mình và các bạn đã tìm hiểu khung chương trình trong xcode . Nguyên lý chạy một app bất  kỳ trong xcode .Tiếp theo mình và các bạn khởi tạo ứng dụng đầu tiên xem nó chạy cụ thể như thế nào. Đối với bất kỳ ngôn ngữ nào ta cũng làm quen với hello world,  mình cũng giới thiệu cụ thể hello world trong IOS cơ bản!  sử dụng Objective C.

Mục tiêu hiển thị ra thông báo: Helllo World mà bất kỳ ngôn ngữ nào cũng học qua!

Bắt đầu nào 🙂 :

– Bước 1: Khởi tạo một dự án mới:

Screen Shot 2016-04-11 at 10.38.42

Xem thêm: Tài liệu tu hoc lap trinh ios

– Xcode cho bạn thấy mẫu dự án khác nhau để lựa chọn. Đối với ứng dụng đầu tiên của bạn, chọn “Single Xem Application” và nhấp “Next”.

Screen Shot 2016-04-11 at 10.40.40

  • Product Name: HelloWorld – tên ứng dụng.
  • Organization Name: – Tên cá nhân hoặc tên công ty.
  • Organization Identifine: – định danh viết tắc tên công ty hoặc tên cá nhân.
  • Device :chọn tên thiết bị .

 

Screen Shot 2016-04-11 at 10.40.57

Chọn next-> chọn thư mục lưu->create =>như thế chúng ta đã tạo file thành công.

2. Bắt đầu viết app “HelloWourld”.

-Vào main.StoryBoard . Lúc đầu màn hình không có gì!

Screen Shot 2016-04-11 at 11.02.20

 

– Kéo “button” vào đổi text “helloWorld”, chọn vào button và chọn vào background chọn màu sắc!!!…

 

Screen Shot 2016-04-11 at 11.03.49

Chọn vào biểu tượng có 2 cái vòng tròn!Screen Shot 2016-07-26 at 10.29.27

– click vào button , và giữ CTRL kéo sang, đặt tên helloWorld chọn Action,touchUpInside bắt sự kiện click vào button.

Screen Shot 2016-07-26 at 10.47.04

 

 

 

 

 

 

Screen Shot 2016-04-11 at 11.12.57

bước 3- bắt đầu code nào :

//khởi tạo đối tượng helloWorld truyền tham số vào : Tiêu đề, thông báo, delegate, Cancel trở lại, thông tin hiển thị thêm, OtherButtonTitles

Trong viewDidLoad

UIAlertView *helloWorld=[[UIAlertView alloc] initWithTitle:@"hello"message:@"helloWorld" delegate:nil cancelButtonTitle:@"OK" otherButtonTitles: nil];

// lúc này helloWolrd đã đc tạo để chạy ta gọi hàm "show".
[helloWorld show];

Xem thêm: Địa chỉ học lập trình php ở đâu tốt

– Biên dịch và chạy thử ta được kết quả như hình sau:

Screen Shot 2016-04-11 at 11.27.09

Click vào nút button sẽ đưa ra thông báo:

Screen Shot 2016-04-11 at 11.27.19

=> Có gì trong phần tiếp theo :

Chúng ta đã tạo thành công ứng dụng đầu tiên trên iphone “hello World”. tiếp theo chúng ta sẽ làm việc với tableView rất nhiều app liên quan đến nó! !! .

hãy để lại suy nghĩ của các bạn góp ý cho chúng tối hoàn thiện hơn!!!

Gợi ý xem thêm:

  • Nếu các bạn muốn biết thêm các kỹ thuật khác về ios, các bạn có thể tham khảo thêm các khóa học ios tại đây.

 

 

 

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *