Giới thiệu về biểu mẫu và cách sử dụng biểu mẫu trong web

Form trong ngôn ngữ lập trình web HTML nó gần như là một phần tử đặc biệt gọi là các điều khiển.Các điều khiển này sử dụng để thu thập thông tin từ người dùng và cung cấp những tương tác mà người dùng đó hoạt động.

Các dữ liệu người dùng nhập vào được xác định có hợp lệ hay không là nhờ vào kịch bản bên máy khách nó được chuyền đến phía máy chủ để xử lý xem đúng hay sai.

bieu-mau-trong-html

Cách sử dụng biểu mẫu

Việc chúng ta sử dụng biểu mẫu trên www là rất nhiều và ngày càng tăng lên sau đây là những cách sử dụng thông thường được mọi người sử dụng nhiều

+ Thu thập địa chỉ, tên, số điện thoại, email của người dùng để đăng ký một dịch vụ nào đó

+ Thu thập thông tin đăng ký mua hàng online về các thông tin như email, địa chỉ, tên và cách thức thanh toán

+ Thu thập thông tin phản hồi về một web site.Hiện nay tất cả các web site đều có phần để khách hàng gửi thông tin phản hồi để tạo mối quan hệ với khách hàng và nó cũng như là một nguồn thông tin trao đổi với khách hàng để nhằm cải tiến dịch vụ

+ Cung cấp thêm các công cụ tìm kiếm trên web site.Những web site có nhiều thông tin khác nhau cần có phần tìm kiếm để cung cấp thông tin cho khách hàng nhanh hơn.

Các phần từ của form

Form sử dụng để tạo một vùng trên trang như một biểu mẫu.Nó chỉ ra cách bố trí của biểu mẫu đó.Form gồm có các thuộc tính như sau:

+ Accept: Thuộc tính này xác định danh sách các kiểu Mime giúp máy chủ nhận ra trong đó có chứa kích bản script để xử lý thông tin đưa vào biểu mẫu đúng hay sai.Cú pháp sử dụng là ACCPECT=”Internet media type”

+ Action: Thuộc tính này giúp bạn xác định được vị trí của script và sẽ xử lý biểu mẫu hoàn chỉnh và gửi đi với cú pháp như sauL Action =’URL’

+ Method: Thuộc tính này sử dụng để xác định phương thức truyền dữ liệu được gửi đến máy chủ.Đồng thời xác định được các giao thức được dùng khi máy gửi dữ liệu lên cho máy chủ.Nếu giá trị là GET thì trình duyệt sẽ gửi tạo một câu hỏi cho kịch bản được xác định trong URL để xử lý.Nếu giá trị chuyền vào là POST thì dữ liệu trên biểu mẫu gửi đến kịch bản xử lý khối dữ liệu.Người ta không sử dụng chuỗi câu hỏi và cú pháp là METHOD= (GET|POST).

Trên đây là giới thiệu biểu mẫu và phần tử form trong ngôn ngữ lập trình web HTML.Dưới đây là một số ứng dụng web khác mới các bạn tìm hiểu.

Nguồn:http://laptrinhios.vn/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *